AKTĪVIE PROJEKTI

 

     www.facebook.com/melnaispiens

 

     Lazdona, Meža iela 2,

     Madonas nov., LV-4824, Latvija

 

     biedrība "Melnais Piens", reģ.nr.: 40008113413

     Daugavas iela 19, Madona, LV-4801, Latvija

 

     SWED banka, kods: HABALV22

     konts: LV19HABA0551040001602